Mab

Mab köpük harf imalatı yapılarak altın rengi varak boya ile özenle boyanmıştır.