Aymini

Aymini firmasına özel olarak köpük harf kesimi yapılıp altın rengi varak boya ile boyanmıştır.