Strafor Harf Kesim | 10 Milyon | Strafora

30 Dns yoğunluğundaki straforun, hassas telli kesim makinasında kesim işleminden sonra, harflerin ön ve yanaklarının boyanmasının yanı sıra, ayakta
durması ve arkasının görünmesi sebebi ile arkasında boyandı. Altına taşıyıcı yine strafordan yükselti kullanıldı