Legacy Hotel Burgu Sütun

Legacy Hotel için burgu sütun strafor kesimi 3 boyutlu olarak tarafımızca yapılıp teslimatı sağlanmıştır.