Direct Otel

Direct Otel için strafordan logo çalışması yapılıp degradeli olarak boyanmıştır.